Election Portal
स्थानीय तह निर्वाचन २०७६ को सम्पूर्ण जानकारी

उप-निर्वाचन २०७६ नतिजा

जित अग्रता
प्रतिनिधिसभा
प्रदेशसभा
जित अग्रता
प्रतिनिधिसभा
प्रदेशसभा
जित अग्रता
प्रतिनिधिसभा
प्रदेशसभा
जित अग्रता
प्रतिनिधिसभा
प्रदेशसभा
जित अग्रता
प्रतिनिधिसभा
प्रदेशसभा
अन्य
जित अग्रता
प्रतिनिधिसभा
प्रदेशसभा
प्रदेश
जिल्लाः
स्थानीय निकायः
दल प्रमुख/अध्यक्ष उपप्रमुख/उपाध्यक्ष वडा अध्यक्ष वडा सदस्य (महिला) वडा सदस्य (दलित महिला) वडा सदस्य (खुल्ला) जम्मा
पूरा टेबुल हेर्नुहोस्