Election Portal
स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ को सम्पूर्ण जानकारी

सुनसरी
SHARES
नाम पद दल प्राप्त मत पूरा विवरण
तारा सुब्बा प्रमुख २०९७५ पूरा विवरण
मञ्‍जु भण्‍डारी सुवेदी उपप्रमुख २१२५६ पूरा विवरण
समावेश भएका साविक गा.वि.स.वा न.पा.वागा.वि.स./न.पा.का वडाहरुःधरान उ.म.न.पा. जनसंख्याः१३७७०५                  क्षेत्रफलः१९२.३२ वर्ग कि.मी. केन्द्र:साविक धरान उपमहानगरपाल...
नाम पद दल प्राप्त मत पूरा विवरण
राजन मेहता प्रमुख १०९८७ पूरा विवरण
जमुनादेवी गौतम पोखरेल उपप्रमुख १०९०६ पूरा विवरण
समावेश भएका साविक गा.वि.स.वा न.पा.वागा.वि.स./न.पा.का वडाहरुःईनरुवा न.पा., मधेशा, चाँदबैला, बबिया,डुम्राहा (२,७-९) र जल्पापुर गा.वि.स. जनसंख्याः६३५९३             क्षेत्रफलः७७.९२वर्ग कि.मी. केन्द्...
नाम पद दल प्राप्त मत पूरा विवरण
जयप्रकाश चौधरी प्रमुख ९७०६ पूरा विवरण
सविताकुमारी चौधरी उपप्रमुख ९७४२ पूरा विवरण
समावेश भएका साविक गा.वि.स.वा न.पा.वागा.वि.स./न.पा.का वडाहरुःरामधुनी न.पा., डुम्राहा (१,३-६) र बकलौरी गा.वि.स. जनसंख्याः ५१७५२                  क्षेत्रफलः९१.६९ वर्ग कि.मी...
नाम पद दल प्राप्त मत पूरा विवरण
लालीप्रसाद मेहता अध्यक्ष ३६३० पूरा विवरण
पुनितादेवी यादव उपाध्यक्ष ४२५९ पूरा विवरण
समावेश भएका साविक गा.वि.स.वा न.पा.वागा.वि.स./न.पा.का वडाहरुःमध्यहर्षाही, देवानगञ्ज, कप्तानगञ्ज, साहेबगञ्ज र राजगञ्ज सिनुवारी गा.वि.स. जनसंख्याः३५०७३             क्षेत्रफलः५३.५६ वर्ग कि.मि. केन्द्र:सा...
नाम पद दल प्राप्त मत पूरा विवरण
ऐयुव अंसारी अध्यक्ष ४०७४ पूरा विवरण
अनितादेवी यादव उपाध्यक्ष ३४१२ पूरा विवरण
समावेश भएका साविक गा.वि.स.वा न.पा.वा गा.वि.स./न.पा.का वडाहरुःलौकही, पश्चिम कुशाहा, श्रीपुरजब्दी र हरिपुर गा.वि.स. जनसंख्याः४३६२६             क्षेत्रफलः७५.९८ वर्ग कि.मी. केन्द्र:साविक लौकही गा.वि....
नाम पद दल प्राप्त मत पूरा विवरण
श्रीप्रसाद यादव अध्यक्ष ५०५२ पूरा विवरण
राजकुमारी चौधरी उपाध्यक्ष ४८१९ पूरा विवरण
समावेश भएका साविक गा.वि.स.वा न.पा.वागा.वि.स./न.पा.का वडाहरुःमधेली, औरावनी, छिटाहा र सतेरझोडा गा.वि.स. जनसंख्याः३४८५२             क्षेत्रफलः६७.७ वर्ग कि.मी. केन्द्र: साविक औरावनी गा.वि.स.को कार्...
नाम पद दल प्राप्त मत पूरा विवरण
रघुनन्दन चौधरी अध्यक्ष ४७३४ पूरा विवरण
संगीताकुमारी राय उपाध्यक्ष ४६२२ पूरा विवरण
समावेश भएका साविक गा.वि.स.वा न.पा.वागा.वि.स./न.पा.का वडाहरुःरामगञ्ज बेलगाछिया, अमडुवा, अमाहिवेलाहा ‍र चिमडी गा.वि.स. जनसंख्याः ३११७८                  क्षेत्रफलः६९.४३ वर्ग...
नाम पद दल प्राप्त मत पूरा विवरण
गफार अन्सारी मिया अध्यक्ष ५६९२ पूरा विवरण
रिमझिमकुमारी भगत उपाध्यक्ष ५०९६ पूरा विवरण
समावेश भएका साविक गा.वि.स.वा न.पा.वागा.वि.स./ न.पा.का वडाहरुःरामनगरभुटाहा, गौतमपुर, हरिनगरा, बसन्तपुर र घुस्की गा.वि.स. जनसंख्याः ४०८४६                   &nb...
नाम पद दल प्राप्त मत पूरा विवरण
निलम खनाल प्रमुख १४६०९ पूरा विवरण
कमला मगर उपप्रमुख १४४४६ पूरा विवरण
समावेश भएका साविक गा.वि.स.वा न.पा.वागा.वि.स./न.पा.का वडाहरुःबराहक्षेत्र, महेन्द्रनगर, भरौल, प्रकाशपुर र मधुवन गा.वि.स. जनसंख्याः७७४०८             क्षेत्रफलः२२२.०९ वर्ग कि.मी. केन्द्र: साविक महेन्द्रन...
नाम पद दल प्राप्त मत पूरा विवरण
वेदनारायण गच्छदार प्रमुख ७४२० पूरा विवरण
सुनिता दाहाल उपप्रमुख ६६८३ पूरा विवरण
समावेश भएका साविक गा.वि.स.वा न.पा.वागा.वि.स./ न.पा.का वडाहरुःदुहवी न.पा., सोनापुर, सिमरीया, तनमुना र पूर्वकुशाहा गा.वि.स. जनसंख्याः५६२६९             क्षेत्रफलः७६.६७ वर्ग कि.मी. केन्द्र:साविक दु...
नाम पद दल प्राप्त मत पूरा विवरण
द्वारिकलाल चौधरी प्रमुख २२६८९ पूरा विवरण
लक्ष्मीकुमारी गौतम उपप्रमुख २१८४२ पूरा विवरण
समावेश भएका साविकगा.वि.स.वा न.पा.वा गा.वि.स./न.पा.का वडाहरुःईटहरी उ.म.न.पा. जनसंख्याः१४०५१७                        क्षेत्रफलः ९३.७८ वर्ग क...
नाम पद दल प्राप्त मत पूरा विवरण
महेन्द्रप्रसाद यादव अध्यक्ष ३६२८ पूरा विवरण
पुनमकुमारी मेहता उपाध्यक्ष ३३४३ पूरा विवरण
समावेश भएका साविक गा.वि.स.वा न.पा.वागा.वि.स./न.पा.का वडाहरुःभोक्राहा र नरसिंह गा.वि.स. जनसंख्याः ४०५०९                        क्षेत्रफलः ६...

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्