Election Portal
स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ को सम्पूर्ण जानकारी

कैलाली
SHARES
नाम पद दल प्राप्त मत पूरा विवरण
रामकृष्ण चौधरी अध्यक्ष ३४३२ पूरा विवरण
गीता कठरिया उपाध्यक्ष ३७६८ पूरा विवरण
समावेश भएका साविक गा.वि.स. वा न.पा. वा गा.वि.स./न.पा.का वडाहरुः  जोशीपुर र बौनिया गा.वि.स. जनसंख्याः ३६४५९                       &...
नाम पद दल प्राप्त मत पूरा विवरण
धनबहादुर रोकामगर अध्यक्ष २५६१ पूरा विवरण
दिपादेवी साउद उपाध्यक्ष २६१६ पूरा विवरण
समावेश भएका साविक गा.वि.स. वा न.पा. वा गा.वि.स./न.पा.का वडाहरुः निगाली,  खैराला र सहजपुर गा.वि.स. जनसंख्याः १८९२४                     &...
नाम पद दल प्राप्त मत पूरा विवरण
नृपबहादुर वड प्रमुख १४३३४ पूरा विवरण
सुशीला मिश्र भट्ट उपप्रमुख १७४०८ पूरा विवरण
समावेश भएका साविक गा.वि.स. वा न.पा. वा गा.वि.स./न.पा.का वडाहरुः  धनगढी उ.म.न.पा. र अत्तरिया   (९-११) न.पा. जनसंख्याः १४७७४१                   ...
नाम पद दल प्राप्त मत पूरा विवरण
तपेन्द्रबहादुर रावल प्रमुख ५९५९ पूरा विवरण
केशरीकुमारी रावल उपप्रमुख ६२२६ पूरा विवरण
समावेश भएका साविक गा.वि.स. वा न.पा. वा गा.वि.स./न.पा.का वडाहरुः  टिकापुर न.पा., नारायणपुर र धनसिंहपुर गा.वि.स. जनसंख्याः ७६०८४                   ...
नाम पद दल प्राप्त मत पूरा विवरण
ममताप्रसाद चौधरी प्रमुख ८१६४ पूरा विवरण
प्रेमकुमारी थापा उपप्रमुख ७२३४ पूरा विवरण
समावेश भएका साविक गा.वि.स. वा न.पा. वा गा.वि.स./न.पा.का वडाहरुः  घोडाघोडी न.पा. र पहलमानपुर गा.वि.स.    जनसंख्याः ७५५८६                  &nb...
नाम पद दल प्राप्त मत पूरा विवरण
महादेव बजगाई प्रमुख ६८१९ पूरा विवरण
टीका थापा उपप्रमुख ७९०५ पूरा विवरण
समावेश भएका साविक गा.वि.स. वा न.पा. वा गा.वि.स./न.पा.का वडाहरुः  लम्किचुहा न.पा. र प्रतापपुर गा.वि.स.     जनसंख्याः ७५४२५                  &nb...
नाम पद दल प्राप्त मत पूरा विवरण
शेरबहादुर चौधरी प्रमुख ५२२८ पूरा विवरण
छायादेवी देवकोटा उपप्रमुख ५००५ पूरा विवरण
समावेश भएका साविक गा.वि.स. वा न.पा. वा गा.वि.स./न.पा.का वडाहरुः भजनी त्रिशक्ति न.पा. र थापापुर गा.वि.स. जनसंख्याः ५१८४५                      &...
नाम पद दल प्राप्त मत पूरा विवरण
हरिसिंह साउद प्रमुख None पूरा विवरण
रत्‍ना कडायत उपप्रमुख None पूरा विवरण
समावेश भएका साविक गा.वि.स. वा न.पा. वा गा.वि.स./न.पा.का वडाहरुः अत्तरिया. (१-८,१२,१३) न.पा. र गोदावरी गा.वि.स. जनसंख्याः ७८०१८                     ...
नाम पद दल प्राप्त मत पूरा विवरण
भीमबहादुर देउवा प्रमुख ५८९१ पूरा विवरण
अंचला चौधरी उपप्रमुख ६१४१ पूरा विवरण
समावेश भएका साविक गा.वि.स. वा न.पा. वा गा.वि.स./न.पा.का वडाहरुः  चौमाला,मसुरिया र उदासीपुर (१,२,५)गा.वि.स. जनसंख्याः ५५३१४                    &nb...
नाम पद दल प्राप्त मत पूरा विवरण
प्रदीपकुमार चौधरी अध्यक्ष ५०५७ पूरा विवरण
उमा महतो उपाध्यक्ष ५०९७ पूरा विवरण
समावेश भएका साविक गा.वि.स. वा न.पा. वा गा.वि.स./न.पा.का वडाहरुः  दुर्गौली, जानकीनगर, पथरैया, र  मुनुवा गा.वि.स जनसंख्याः ४८५४०                   &...
नाम पद दल प्राप्त मत पूरा विवरण
बलिराम डंगौरा थारु अध्यक्ष पूरा विवरण
भगवतीदेवी डगौरा थारु उपाध्यक्ष ३९१३ पूरा विवरण
समावेश भएका साविक गा.वि.स. वा न.पा. वा गा.वि.स./न.पा.का वडाहरुः  दोदोधरा र कोटातुल्सीपुर गा.वि.स. जनसंख्याः ३२६८३                     &n...
नाम पद दल प्राप्त मत पूरा विवरण
लाजुराम चौधरी अध्यक्ष ६२०४ पूरा विवरण
लक्ष्मी सतगौवा थारु उपाध्यक्ष ६०६५ पूरा विवरण
समावेश भएका साविक गा.वि.स. वा न.पा. वा गा.वि.स./न.पा.का वडाहरुः  हसुलिया, बसौटि, पबेरा, गदरिया, रतनपुर, उदासीपुर(३,४,६-९) गा.वि.स. जनसंख्याः ४७९८७                 &n...
नाम पद दल प्राप्त मत पूरा विवरण
नवलसिंह रावल अध्यक्ष पूरा विवरण
पूजादेवी बुढामगर उपाध्यक्ष पूरा विवरण
समावेश भएका साविक गा.वि.स. वा न.पा. वा गा.वि.स./न.पा.का वडाहरुः  सुगरखाल, पण्डौन र मोहन्याल गा.वि.स. जनसंख्याः २२०५३                      ...

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्