Election Portal
स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ को सम्पूर्ण जानकारी

कसले कति जिते?
SHARES
दल प्रमुख उपप्रमुख वडा अध्यक्ष वडा सदस्य (महिला) वडा सदस्य (दलित महिला) वडा सदस्य (खुल्ला)
151 176 185 207 198 419
122 103 123 113 115 223
38 38 28 20 21 35
8 7 2 2 2 3
6 5 0 0 0 0
4 2 0 0 0 0
3 0 2 1 1 2
2 2 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च 0 0 1 1 1 4
0 1 2 0 0 2
0 0 1 1 1 2

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्