Election Portal
स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ को सम्पूर्ण जानकारी

कसले कति जिते?
SHARES
दल प्रमुख उपप्रमुख वडा अध्यक्ष वडा सदस्य (महिला) वडा सदस्य (दलित महिला) वडा सदस्य (खुल्ला)
124 135 1025 1089 1022 2140
104 85 843 785 740 1605
46 49 386 374 363 746
3 4 21 13 7 24
1 1 14 13 7 13
1 5 22 23 16 46
1 2 15 14 13 31
1 0 9 12 12 20
0 0 0 2 0 0
0 0 2 0 1 3

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्