भूपिन

काठमाडौं :  कविता भावनाको कलात्मक अभिव्यक्ति मात्र होइन, होइन फगत कोरा शब्दहरूको सङ्गालो मात्रै। यो त आफैँमा ...

  राम् राम् साप! म चौवालीस् सेकेन वर्ल्ड वारको एक जख्मी सिपाही यो बार इस्टकोटको गोजीमा पट्टा हैन, खत् घुसारेर पिन्...