विमल कुमार दाहाल

खाद्य पदार्थको उपभोगबाट तत्कालीन वा दीर्घकालीन रूपमा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा कुनै हानि/नोक्सानी हुँदैन भने सो अवस्थालाई खाद्य स्वच्...

पछिल्ला दिनमा विभिन्‍न संचार माध्यम तथा उपभोक्तामार्फत खाद्य पदार्थको गुणस्तर सम्बन्धमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण का...