उत्सव चौलागाईं

ऊ योद्धा हो मानव सभ्यता जोगाउन हिँडेको छ दिनदिनै हिँडेको छ रातरातै हिँडेको छ ऊसँग कुनै धारिलो हतियार छैन तर आत्मव...