Election Portal
निर्वाचन २०७४ को सम्पूर्ण जानकारी
प्रदेश
जिल्लाः
निर्वाचन क्षेत्र
पार्टी

प्रदेश २(नेकपा माओवादी केन्द्र)
SHARES
विजयी उम्मेदवार
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत २७७९९
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत २६४१८
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत २२३६७
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत २००४८
अन्य उम्मेदवार
क्षेत्र रौतहट-३
उमेर -
लिङ्ग पुरुष
विजयी उम्मेदवार
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत ११८६६
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत ११७७१
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १११२१
अन्य उम्मेदवार
विजयी उम्मेदवार
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १४३०२
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १३४६८
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १००९३
अन्य उम्मेदवार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्