Election Portal
निर्वाचन २०७४ को सम्पूर्ण जानकारी
प्रदेश
जिल्लाः
निर्वाचन क्षेत्र
पार्टी

प्रदेश ३(नेकपा माओवादी केन्द्र)
SHARES
विजयी उम्मेदवार
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत ४२११७
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत ३६४७३
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत २४०३६
विजयी उम्मेदवार
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत २८३५०
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत २७२४३
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत २०६८७
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत २०३८१
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १८१३७
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १६५२४
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १४६२६
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १३१८५
विजयी उम्मेदवार
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत २५०६१
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत २३३८२
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १७६०५
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १७०६२
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १३७४९

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्