Election Portal
निर्वाचन २०७४ को सम्पूर्ण जानकारी
प्रदेश
जिल्लाः
निर्वाचन क्षेत्र
पार्टी

प्रदेश ६(नेकपा माओवादी केन्द्र)
SHARES
विजयी उम्मेदवार
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत ४०८९७
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत ३४४०२
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत ३२२८१
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत २२१७३
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत २१११२
अन्य उम्मेदवार
विजयी उम्मेदवार
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १६९११
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १६८१०
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १५३५२
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १२५७४
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १०३६१
अन्य उम्मेदवार
विजयी उम्मेदवार
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत ६४१४
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १८५८७
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १५६८४
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १२१५३
अन्य उम्मेदवार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्