Election Portal
निर्वाचन २०७४ को सम्पूर्ण जानकारी
प्रदेश
जिल्लाः
निर्वाचन क्षेत्र
पार्टी

नेपाली कांग्रेस
SHARES
विजयी उम्मेदवार
दल नेपाली कांग्रेस
मत २३९५१
दल नेपाली कांग्रेस
मत १४४५३
अन्य उम्मेदवार
क्षेत्र दाङ-३
उमेर -
लिङ्ग पुरुष
क्षेत्र झापा-२
उमेर ६०
लिङ्ग पुरुष
क्षेत्र इलाम-२
उमेर -
लिङ्ग पुरुष
क्षेत्र झापा-४
उमेर ५३
लिङ्ग पुरुष
क्षेत्र मोरङ-४
उमेर ६५
लिङ्ग पुरुष
क्षेत्र दाङ-२
उमेर -
लिङ्ग पुरुष
क्षेत्र रसुवा
उमेर ४१
लिङ्ग पुरुष
विजयी उम्मेदवार
दल नेपाली कांग्रेस
मत १५६८५
दल नेपाली कांग्रेस
मत १३६१०
अन्य उम्मेदवार
क्षेत्र मुगु(ख)
उमेर -
लिङ्ग पुरुष
क्षेत्र मनाङ(ख)
उमेर -
लिङ्ग पुरुष
विजयी उम्मेदवार
दल नेपाली कांग्रेस
मत ११२९८
अन्य उम्मेदवार
क्षेत्र मुगु(ख)
उमेर -
लिङ्ग पुरुष