Election Portal
निर्वाचन २०७४ को सम्पूर्ण जानकारी
प्रदेश
जिल्लाः
निर्वाचन क्षेत्र
पार्टी

नेपाली कांग्रेस
SHARES
विजयी उम्मेदवार
दल नेपाली कांग्रेस
मत २३९५१
दल नेपाली कांग्रेस
मत १४४५३
विजयी उम्मेदवार
दल नेपाली कांग्रेस
मत १५६८५
दल नेपाली कांग्रेस
मत १३६१०
विजयी उम्मेदवार
दल नेपाली कांग्रेस
मत ११२९८

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्