Election Portal
निर्वाचन २०७४ को सम्पूर्ण जानकारी
प्रदेश
जिल्लाः
निर्वाचन क्षेत्र
पार्टी

प्रदेश १(नेपाली कांग्रेस)
SHARES
विजयी उम्मेदवार
अन्य उम्मेदवार
क्षेत्र झापा-२
उमेर ६०
लिङ्ग पुरुष
क्षेत्र इलाम-२
उमेर -
लिङ्ग पुरुष
क्षेत्र झापा-४
उमेर ५३
लिङ्ग पुरुष
क्षेत्र मोरङ-४
उमेर ६५
लिङ्ग पुरुष
विजयी उम्मेदवार
अन्य उम्मेदवार
विजयी उम्मेदवार
अन्य उम्मेदवार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्