Election Portal
निर्वाचन २०७४ को सम्पूर्ण जानकारी
प्रदेश
जिल्लाः
निर्वाचन क्षेत्र
पार्टी

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
SHARES
विजयी उम्मेदवार
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत ४४६१६
अन्य उम्मेदवार
विजयी उम्मेदवार
अन्य उम्मेदवार
क्षेत्र इलाम-२(क)
उमेर -
लिङ्ग पुरुष
क्षेत्र बैतडी(ख)
उमेर -
लिङ्ग पुरुष
विजयी उम्मेदवार
अन्य उम्मेदवार
क्षेत्र इलाम-२(क)
उमेर -
लिङ्ग पुरुष
क्षेत्र बैतडी(ख)
उमेर -
लिङ्ग पुरुष

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्