Election Portal
निर्वाचन २०७४ को सम्पूर्ण जानकारी
प्रदेश
जिल्लाः
निर्वाचन क्षेत्र
पार्टी

प्रदेश ५(संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल)
SHARES
विजयी उम्मेदवार
दल संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल
मत २१५७५
अन्य उम्मेदवार
विजयी उम्मेदवार
दल संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल
मत ११५७४
दल संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल
मत ११४७७
अन्य उम्मेदवार
विजयी उम्मेदवार
दल संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल
मत ७३९८
अन्य उम्मेदवार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्