विजयी उम्मेदवार

अन्य उम्मेदवार

नाम दल चुनाव चिन्ह प्राप्त मत

सरला बोलखे

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

७०६६

मान बहादुर माझी

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

१२४

नारायण प्रसाद तिमल्‍सिना

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी)

१३२

राम प्रसाद दाहाल

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

३६९

कुमार बहादुर संजेल

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी)

२६

विजयी उम्मेदवार

अन्य उम्मेदवार

नाम दल चुनाव चिन्ह प्राप्त मत

लाल बहादुर स्याङ्तान

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

७६५२

मिरा वाईवा

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

८०

उर्मिला राई

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी)

६५

सावित्री राई

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

४६४

वडा नं १

विजयी उम्मेदवार

अन्य उम्मेदवार

नाम दल चुनाव चिन्ह प्राप्त मत

टेक बहादुर वोम्जन

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

४४६

कामी सिं मुक्तान

नेपाली काँग्रेस

३०८

कान्छामान भोम्जन

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

११

वडा नं २

विजयी उम्मेदवार

अन्य उम्मेदवार

नाम दल चुनाव चिन्ह प्राप्त मत

चन्‍द्र बहादुर जिम्‍बा

नेपाली काँग्रेस

३५५

पोते लाल स्‍याङतान

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

३१५

सन्च सिं जिम्बा

संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च

कान्‍छा लामा

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

वडा नं ३

विजयी उम्मेदवार

अन्य उम्मेदवार

नाम दल चुनाव चिन्ह प्राप्त मत

भक्त बहादुर भ्लोन

नेपाली काँग्रेस

८८८

राजन बहादुर लामिछाने

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

२८

अशोक कुमार लामिछाने

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

१६

वडा नं ४

विजयी उम्मेदवार

अन्य उम्मेदवार

नाम दल चुनाव चिन्ह प्राप्त मत

विमल नेपाल

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

७८९

अर्जुन प्रसाद तिमल्‍सिना

नेपाली काँग्रेस

६५६

तेज प्रसाद चौलागाई

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

३८

वाल कुमार माझी

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

वडा नं ५

विजयी उम्मेदवार

अन्य उम्मेदवार

नाम दल चुनाव चिन्ह प्राप्त मत

लाल बहादुर जिम्बा

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

६१५

हस्त बहादुर स्याङतान

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

२२३

जोग बहादुर स्याङतान

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

२०१

वडा नं ६

विजयी उम्मेदवार

अन्य उम्मेदवार

नाम दल चुनाव चिन्ह प्राप्त मत

सेते मान बल

नेपाली काँग्रेस

५३६

बाग सिं भोम्जन

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

४३९

श्याम कुमार लो

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी)

४६

वडा नं ७

विजयी उम्मेदवार

अन्य उम्मेदवार

नाम दल चुनाव चिन्ह प्राप्त मत

पोस बहादुर घिमिरे

नेपाली काँग्रेस

८२९

पुर्ण प्रसाद तिमलसिना

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

७०८

जित लाल भोम्जन

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

८०

इन्द्र वहादुर भोलन

संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च

१५

राम काजी लामिछाने

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी)

हिरा लाल थिङ

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन

-

वडा नं ८

विजयी उम्मेदवार

अन्य उम्मेदवार

नाम दल चुनाव चिन्ह प्राप्त मत

सिद्धि मान घलान

नेपाली काँग्रेस

५८२

रामबहादुर गोले

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

५२३

मान बहादुर गोले

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

सुर्य बहादुर न्‍यासुर

स्वतन्त्र

वडा नं ९

विजयी उम्मेदवार

अन्य उम्मेदवार

नाम दल चुनाव चिन्ह प्राप्त मत

विर बहादुर भुलोन

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

४४९

रामचन्द्र प्रसाद लामिछाने

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

४२२

वडा नं १०

विजयी उम्मेदवार

अन्य उम्मेदवार

नाम दल चुनाव चिन्ह प्राप्त मत

कमल बहादुर घलान

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

४६४

जोग बहादुर थिङ

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

३२

वडा नं ११

विजयी उम्मेदवार

अन्य उम्मेदवार

नाम दल चुनाव चिन्ह प्राप्त मत

राम बहादुर घलान

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

३२३

कृष्‍ण राज भुलुन

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

१२५

वडा नं १२

विजयी उम्मेदवार

अन्य उम्मेदवार

नाम दल चुनाव चिन्ह प्राप्त मत

राम बहादुर मुक्तान

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

५१०

कृष्‍ण बहादुर घले

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

१२