मतगणनाको विस्तृत परिणाम

उम्मेदवार दल क्षेत्र पद वडा भाेट
लउङगी कुर्मीन जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल बिरगंज महानगरपालिका वडा सदस्य (महिला) १६ २४२५
छवरानी यादव जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल डुडुवा गाउँपालिका वडा सदस्य (महिला) १७३८
आशा कुमारी - जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल लहान नगरपालिका वडा सदस्य (महिला) २४ १६७७
रबिना खातुन जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल हनुमाननगर कङ्कालिनी नगरपालिका वडा सदस्य (महिला) १४ १५४७
मिश्रा देवी नगरकोटी जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल बिरगंज महानगरपालिका वडा सदस्य (महिला) १० १५२७
बरकतुन नेसा जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल बिरगंज महानगरपालिका वडा सदस्य (महिला) १४९९
जैबुन खातनु जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल देवताल गाउँपालिका वडा सदस्य (महिला) १४८६
शिला देवी कुर्मीन जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल कलैया उपमहानगरपालिका वडा सदस्य (महिला) १६ १४३९
फुल देवी जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल मुखियापट्टी मुसहरमिया गाउँपालिका वडा सदस्य (महिला) १३६९
पुनम कुमारी यादव जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल देवानगन्ज गाउँपालिका वडा सदस्य (महिला) १३५७
चिन्‍ता देवी जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल गढीमाई नगरपालिका वडा सदस्य (महिला) १३३६
इन्द्रादेवी सोनारीन जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल बिरगंज महानगरपालिका वडा सदस्य (महिला) १५ १३०६
हसना पठानिन् जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल डुडुवा गाउँपालिका वडा सदस्य (महिला) १२९३
चुलिया देवी साह जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल विराटनगर महानगरपालिका वडा सदस्य (महिला) १७ १२८२
श्रीपती देबी अहिरीन जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल महागढीमाई नगरपालिका वडा सदस्य (महिला) १२२९
समिन्त्रा देवी साह जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल खडक नगरपालिका वडा सदस्य (महिला) ११ १२२३
सम्‍पती यादव जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल महागढीमाई नगरपालिका वडा सदस्य (महिला) १२१३
देव कुमारी यादव जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल नवराजपुर गाउँपालिका वडा सदस्य (महिला) १२१०
सीता देवी जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल कविलासी नगरपालिका वडा सदस्य (महिला) १२०५
संगिता कुमारी चौधरी जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल बारागढी गाउँपालिका वडा सदस्य (महिला) ११७८