मतगणनाको विस्तृत परिणाम

उम्मेदवार दल क्षेत्र पद वडा भाेट
प्रमोद प्रसाद यादव जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल बिरगंज महानगरपालिका वडा सदस्य (खुला) १६ २३१५
मुन्‍ना साह जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल बिरगंज महानगरपालिका वडा सदस्य (खुला) १६ २१६३
विनोद कुमार लोनिया जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल डुडुवा गाउँपालिका वडा सदस्य (खुला) १७१९
सिराज अहमद खाँ जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल डुडुवा गाउँपालिका वडा सदस्य (खुला) १६४९
बिनय कुमार यादव जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल लहान नगरपालिका वडा सदस्य (खुला) २४ १६१२
प्रमुद साह (हलुवाई) जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल हनुमाननगर कङ्कालिनी नगरपालिका वडा सदस्य (खुला) १४ १५२३
जुद्ध प्रकाश चौधरी कुर्मी जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल रोहिणी गाउँपालिका वडा सदस्य (खुला) १५०७
अब्दुल कलाम मिया जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल बिरगंज महानगरपालिका वडा सदस्य (खुला) १४९७
भोगिन्दर पासमान जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल लहान नगरपालिका वडा सदस्य (खुला) २४ १४८३
चन्‍देश्‍वर प्रसाद यादव जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल देवताल गाउँपालिका वडा सदस्य (खुला) १४३६
ओमप्रकाश प्रसाद यादव जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल कलैया उपमहानगरपालिका वडा सदस्य (खुला) १६ १४३२
सुरेन्‍द्र प्रसाद कुश्‍वाहा जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल देवताल गाउँपालिका वडा सदस्य (खुला) १४२५
बेचन राय जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल हनुमाननगर कङ्कालिनी नगरपालिका वडा सदस्य (खुला) १४ १४०७
मोस्तकिम चुलिहार जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल मुखियापट्टी मुसहरमिया गाउँपालिका वडा सदस्य (खुला) १३४२
विरेन्द्र ठाकुर जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल गढीमाई नगरपालिका वडा सदस्य (खुला) १३३५
विजय प्रसाद यादव जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल देवानगन्ज गाउँपालिका वडा सदस्य (खुला) १३१८
राजिव कुमार श्रेष्ठ जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल बिरगंज महानगरपालिका वडा सदस्य (खुला) १३१३
बलरामा प्रसाद यादव जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल महागढीमाई नगरपालिका वडा सदस्य (खुला) १३०३
कुशेश्‍वर राजवंशी जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल विराटनगर महानगरपालिका वडा सदस्य (खुला) १२ १२९२
चन्द्रलाल उराँव जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल देवानगन्ज गाउँपालिका वडा सदस्य (खुला) १२८६