Election Portal
स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ को सम्पूर्ण जानकारी

धनुषा
SHARES
नाम पद दल प्राप्त मत पूरा विवरण
रामज्ञान मण्‍डल प्रमुख ३३२० पूरा विवरण
रेणुदेवी झा उपप्रमुख ३२७६ पूरा विवरण
नाम पद दल प्राप्त मत पूरा विवरण
अनिलकुमार यादव प्रमुख None पूरा विवरण
अनिताकुमारी साह उपप्रमुख पूरा विवरण
नाम पद दल प्राप्त मत पूरा विवरण
योगेन्‍द्र पजियार प्रमुख ५८९९ पूरा विवरण
रचना श्रेष्‍ठ उपप्रमुख ५६९८ पूरा विवरण
नाम पद दल प्राप्त मत पूरा विवरण
रामउदगार गोइत प्रमुख ४०२० पूरा विवरण
शिला देवी मण्डल उपप्रमुख ४१०६ पूरा विवरण
नाम पद दल प्राप्त मत पूरा विवरण
परमेश्वर यादव प्रमुख None पूरा विवरण
रंजुकुमारी साह उपप्रमुख None पूरा विवरण
नाम पद दल प्राप्त मत पूरा विवरण
ब्रह्मदेव यादव अध्यक्ष २५६९ पूरा विवरण
मीरा देवी सहनी उपाध्यक्ष २४९४ पूरा विवरण
नाम पद दल प्राप्त मत पूरा विवरण
अब्दुल वारिक शेख अध्यक्ष २७१७ पूरा विवरण
भारती कार्की उपाध्यक्ष ३०५१ पूरा विवरण
नाम पद दल प्राप्त मत पूरा विवरण
डम्बरबहादुर राउत क्षेत्री अध्यक्ष २३७७ पूरा विवरण
प्रमिला देवी उपाध्यक्ष २२९० पूरा विवरण
नाम पद दल प्राप्त मत पूरा विवरण
रामबाबु यादव प्रमुख ३१२७ पूरा विवरण
मिनाकुमारी यादव उपप्रमुख २६१० पूरा विवरण
नाम पद दल प्राप्त मत पूरा विवरण
लालकिशोर साह प्रमुख २१९०३ पूरा विवरण
रिताकुमारी मिश्र उपप्रमुख १७१४७ पूरा विवरण
नाम पद दल प्राप्त मत पूरा विवरण
मनोजकुमार यादव अध्यक्ष ३५४० पूरा विवरण
मीरादेवी महतो उपाध्यक्ष ३५२७ पूरा विवरण
नाम पद दल प्राप्त मत पूरा विवरण
उदयकुमार यादव प्रमुख ५०९१ पूरा विवरण
शिला देवी कापरी उपप्रमुख None पूरा विवरण
नाम पद दल प्राप्त मत पूरा विवरण
बालेश्‍वर मंण्‍डल प्रमुख ४४७३ पूरा विवरण
विधा देवी भुजेल उपप्रमुख ४२०७ पूरा विवरण
नाम पद दल प्राप्त मत पूरा विवरण
हरि नारायण महतो प्रमुख ६७४० पूरा विवरण
ताराकुमारी बस्नेत उपप्रमुख ६६६९ पूरा विवरण
नाम पद दल प्राप्त मत पूरा विवरण
बद्री नारायण सिंह अध्यक्ष २४२० पूरा विवरण
रामवती देवी मण्डल उपाध्यक्ष २३२७ पूरा विवरण
नाम पद दल प्राप्त मत पूरा विवरण
विन्देश्वर यादव अध्यक्ष ३५०४ पूरा विवरण
इन्द्रकला देवी यादव उपाध्यक्ष ३१९५ पूरा विवरण
नाम पद दल प्राप्त मत पूरा विवरण
विजय शंकरप्रसाद साह प्रमुख ५२०० पूरा विवरण
निलुदेवी केवट उपप्रमुख ५२६५ पूरा विवरण
नाम पद दल प्राप्त मत पूरा विवरण
वेचन दास तत्मा प्रमुख None पूरा विवरण
निलमकुमारी देवी उपप्रमुख None पूरा विवरण

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्