Election Portal
स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ को सम्पूर्ण जानकारी

डोल्पा
SHARES
नाम पद दल प्राप्त मत पूरा विवरण
पेम्बा गुरुङ अध्यक्ष ५५३ पूरा विवरण
मलमचसी गुरुङ उपाध्यक्ष पूरा विवरण
डोल्पा जिल्लामा अवस्थित डोल्पो बुद्ध गाउँपालिकामा साविकका धो र तिन्जे गाविस समावेश छन्। जनसंख्या २ हजार १२६ क्षेत्रफल ३७७.३८ वर्ग कि.मी. र साविक धो गाविसको कार्यालय केन्द्र रहेको यस नगरपालिकामा ६ वटा वडा रहेका छन्। यसको सिमाना पूर्वमा छार्का ताङ्गसोङ गा.पा., पश्चि...
नाम पद दल प्राप्त मत पूरा विवरण
सेनाङ गुरुङ अध्यक्ष ३०७ पूरा विवरण
छिरिङदिहिक गुरूङ उपाध्यक्ष ३५६ पूरा विवरण
डोल्पा जिल्लामा अवस्थित छार्का ताङसोङ गाउँपालिकामा साविकका छार्का र मुकोट गाविस समावेश छन्। जनसंख्या १ हजार ४५१, क्षेत्रफल ३४५.५७ वर्ग कि.मी. र साविकको छार्का गाविसको कार्यालय केन्द्र रहेको यस गाउँपालिकालाई ६ वटा वडामा विभाजन गरिएको छ। यसको सिमाना पूर्वमा मुस्त...
नाम पद दल प्राप्त मत पूरा विवरण
गणेशबहादुर शाही प्रमुख १४८३ पूरा विवरण
योगेन्द्रबहादुर शाही उपप्रमुख १३२४ पूरा विवरण
डोल्पा जिल्लामा अवस्थित ठूलीभेरी नगरपालिकामा साविकका दुनै, माझफल, जुफाल ररह गाविस समावेश छन्। जनसंख्या ८ हजार ३७०, क्षेत्रफलः४२१.३४ वर्ग कि.मी. र साविकको दुनै गा.वि.स.को कार्यालय केन्द्र रहेको यस नगरपालिकालाई ११ वटा वडामा विभाजन गरिएको छ। यसको सिमाना पूर्वम...
नाम पद दल प्राप्त मत पूरा विवरण
तुसीतुण्डुप गुरुङ अध्यक्ष पूरा विवरण
धावा गुरुङ उपाध्यक्ष पूरा विवरण
डोल्पा जिल्लामा अवस्थित शे फोक्सुण्डो गाउँपालिकामा साविकका साल्दाङ्ग, भिजेर र फोक्सुण्डो गा.वि.स. समावेश छन्। जनसंख्या:३ हजार ०९९, क्षेत्रफल १२३.०७ वर्ग कि.मी. र साविकको साल्दाङ्ग गाविसको कार्यालय केन्द्र रहेको यस गाउँपालिकालाई ९ वटा वडामा विभाजन गरिएको छ। यसको सि...
नाम पद दल प्राप्त मत पूरा विवरण
अंगदकुमार राना अध्यक्ष ९२० पूरा विवरण
कुन्जाङ बुढा उपाध्यक्ष ९१५ पूरा विवरण
डोल्पा जिल्लामा अवस्थित काइके गाउँपालिकामा साविकका शहरतारा र लावन गाविस समावेश छन्। जनसंख्या ३ हजार ५७६, क्षेत्रफल ४६६.६० वर्ग कि.मी. र साविकको शहरतारा गा.वि.स.को कार्यालय केन्द्र रहेको यस गाउँपालिकालाई ७ वटा वडामा विभाजन गरिएको छ। यसको सिमाना पूर्वमा छार्का...
नाम पद दल प्राप्त मत पूरा विवरण
दत्तबहादुर शाही अध्यक्ष ९३३ पूरा विवरण
सविताकुमारी रोकाया उपाध्यक्ष ९५४ पूरा विवरण
डोल्पा जिल्लामा अवस्थित मुड्केचुला गाउँपालिकामा साविकका कालिका, नर्कु र सर्मी गाविस समावेश छन्। जनसंख्या ५ हजार १२९, क्षेत्रफल २५०.०८ वर्ग कि.मी. र साविकको नर्कु गा.वि.स.को कार्यालय केन्द्र रहेको यस गाउँपालिकालाई ९ वटा वडामा विभाजन गरिएको छ। यसको सिमाना पूर्वमा...
नाम पद दल प्राप्त मत पूरा विवरण
नरासिं रोकाया अध्यक्ष पूरा विवरण
अमृता बोहोरा उपाध्यक्ष ५२० पूरा विवरण
डोल्पा जिल्लामा अवस्थित जगदुल्ला गाउँपालिकामा साविकका काईगाउँ र रिमी गाविस समावेश छन्। जनसंख्या २ हजार २७३, क्षेत्रफल ८३.३० वर्ग कि.मी. र साविकको काईगाउँ गाविसको कार्यालय केन्द्र रहेको यस गाउँपालिकालाई ६ वटा वडामा विभाजन गरिएको छ। यसको सिमाना पूर्वमा शे फोक्स...
नाम पद दल प्राप्त मत पूरा विवरण
ओमबहादुर बुढा प्रमुख १६०९ पूरा विवरण
चन्द्रकुमारी बुढा उपप्रमुख १८४५ पूरा विवरण
डोल्पा जिल्लामा अवस्थित त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकामा साविकका त्रिपुराकोट, सुँ, ल्हाँ, पहाडा र लिकु गाविस समावेश छन्। जनसंख्या १० हजार १०४, क्षेत्रफल ३९३.५४ वर्ग कि.मी. तथा साविकको त्रिपुराकोट गाविसको कार्यालय केन्द्र रहेको यस नगरपालिकालाई ११ वटा वडामा विभाजन गरिएको...

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्