Election Portal
निर्वाचन २०७४ को सम्पूर्ण जानकारी
प्रदेश
जिल्लाः
निर्वाचन क्षेत्र
पार्टी

प्रदेश ७(नेकपा माओवादी केन्द्र)
SHARES
विजयी उम्मेदवार
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत ३८४६७
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत ३१३५९
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत २४८६२
अन्य उम्मेदवार
विजयी उम्मेदवार
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १८०९३
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १७६७२
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १५८७३
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १०९८१
अन्य उम्मेदवार
विजयी उम्मेदवार
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १६७४३
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १६०९१
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १३९३७
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १३७००
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १२९५६
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १२०७७
अन्य उम्मेदवार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्