Election Portal
निर्वाचन २०७४ को सम्पूर्ण जानकारी
प्रदेश
जिल्लाः
निर्वाचन क्षेत्र
पार्टी

प्रदेश ४(नेकपा माओवादी केन्द्र)
SHARES
विजयी उम्मेदवार
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत ३९४६८
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत २९८६०
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत २८८२७
अन्य उम्मेदवार
विजयी उम्मेदवार
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत २१५०८
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १८७२७
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १७४५१
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १७३९२
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १६६४६
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १६५५८
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १४७०४
अन्य उम्मेदवार
विजयी उम्मेदवार
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १५३६०
अन्य उम्मेदवार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्