मतगणनाको विस्तृत परिणाम

उम्मेदवार दल क्षेत्र पद वडा भाेट
नर बहादुर सुनार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) सैनामैना नगरपालिका वडा सदस्य (खुला) २१६१
संजीव कुमार कुस्वार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) चन्द्रपुर नगरपालिका वडा सदस्य (खुला) २००२
उमा कान्त चौधेरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) चन्द्रपुर नगरपालिका वडा सदस्य (खुला) १९४९
दिप बहादुर थापा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) बैजनाथ गाउँपालिका वडा सदस्य (खुला) १८६५
राजित राम अहिर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) बैजनाथ गाउँपालिका वडा सदस्य (खुला) १८३६
मदन थारु नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा सदस्य (खुला) १८३४
मङ्गरे थारु नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा सदस्य (खुला) १८२४
इलाही गद्दी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा सदस्य (खुला) १७९८
अर्ध मान सिङतान नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) बागमती नगरपालिका वडा सदस्य (खुला) १७८५
राम सुन्दर महतो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) बागमती नगरपालिका वडा सदस्य (खुला) १७८०
मनिष विष्‍ट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) धरान उपमहानगरपालिका वडा सदस्य (खुला) १७ १७७५
जित बहादुर थारु नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा सदस्य (खुला) १७५८
अर्जुन चौधरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) बासगढी नगरपालिका वडा सदस्य (खुला) १६९८
सूर्य बहादुर सिंह ठकुरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) बासगढी नगरपालिका वडा सदस्य (खुला) १६७३
लक्ष्मण राई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) धरान उपमहानगरपालिका वडा सदस्य (खुला) १७ १६२१
द्रोण बहादुर घर्ती मगर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) तुल्सिपुर उपमहानगरपालिका वडा सदस्य (खुला) १५९२
अर्जुन भण्डारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) भरतपुर महानगरपालिका वडा सदस्य (खुला) २७ १५२८
मोहन ढकाल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका वडा सदस्य (खुला) १४८४
सुकराज मणि सुनुवार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) सुनकोशी गाउँपालिका वडा सदस्य (खुला) १४७४
सुर्य बहादुर तामाङ्ग नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) सुनकोशी गाउँपालिका वडा सदस्य (खुला) १४७३