विजयी उम्मेदवार

अन्य उम्मेदवार

नाम दल चुनाव चिन्ह प्राप्त मत

बाबु लाल स्‍याङ्तान

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

४५७२

यस कुमार प्रजा

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

१२७

कृष्ण बहादुर प्रजा

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी)

१२७

युनिश मुक्तान

मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन

-

समाज लामा थिङ

स्वतन्त्र

विजयी उम्मेदवार

अन्य उम्मेदवार

नाम दल चुनाव चिन्ह प्राप्त मत

सुन्तलि माया प्रजा

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

४१२९

मिलन कुमारी तामाङ

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी)

१३९

वडा नं १

विजयी उम्मेदवार

अन्य उम्मेदवार

नाम दल चुनाव चिन्ह प्राप्त मत

सिंग राम बुलुन

नेपाली काँग्रेस

३७७

जोग मान थिङ

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

३२१

वडा नं २

विजयी उम्मेदवार

अन्य उम्मेदवार

नाम दल चुनाव चिन्ह प्राप्त मत

सीताराम प्रजा

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

३६५

वडा नं ३

विजयी उम्मेदवार

अन्य उम्मेदवार

नाम दल चुनाव चिन्ह प्राप्त मत

प्रकाश रङ्गाली

नेपाली काँग्रेस

७५८

वडा नं ४

विजयी उम्मेदवार

अन्य उम्मेदवार

नाम दल चुनाव चिन्ह प्राप्त मत

भिम लाल थिङ

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

६८३

गोपाल मुक्तान

स्वतन्त्र

३६

विरेन्द्र लो

स्वतन्त्र

वडा नं ५

विजयी उम्मेदवार

अन्य उम्मेदवार

नाम दल चुनाव चिन्ह प्राप्त मत

चन्द मान प्रजा

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

३८१

कमल प्रसाद मुक्तान

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

३५७

राजु प्रजा

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

९८

वडा नं ६

विजयी उम्मेदवार

अन्य उम्मेदवार

नाम दल चुनाव चिन्ह प्राप्त मत

सिंगलाल प्रजा

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

३६६

राज कुमार प्रजा

नेपाली काँग्रेस

२११

कृष्ण लाल तामाङ

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी)

१८

सफल मुक्तान

मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन

-

वडा नं ७

विजयी उम्मेदवार

अन्य उम्मेदवार

नाम दल चुनाव चिन्ह प्राप्त मत

सूर्य बहादुर प्रजा

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

४१८

कृष्‍ण बहादुर थिङ तामाङ

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

१३०

वडा नं ८

विजयी उम्मेदवार

अन्य उम्मेदवार

नाम दल चुनाव चिन्ह प्राप्त मत

राम कृष्‍ण प्रजा

नेपाली काँग्रेस

३४९

सञ्‍च बहादुर प्रजा

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

६१

विराम प्रजा

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी)

दिपक लामा

स्वतन्त्र

राम बहादुर मुक्तान

स्वतन्त्र

वडा नं ९

विजयी उम्मेदवार

अन्य उम्मेदवार

नाम दल चुनाव चिन्ह प्राप्त मत

मेम्वर सिं लामा

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

४१३

चन्द्र बहादुर लामा

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

२१५

अमर वहादुर थिंङ वाल्वा

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी)

१९