Election Portal
स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ को सम्पूर्ण जानकारी

सप्तरी
SHARES
नाम पद दल प्राप्त मत पूरा विवरण
उतमकुमार शर्मा प्रमुख None पूरा विवरण
आशा चौधरी उपप्रमुख None पूरा विवरण
नाम पद दल प्राप्त मत पूरा विवरण
परशु राम चौधरी अध्यक्ष ३३९५ पूरा विवरण
मीना चौधरी उपाध्यक्ष २९४८ पूरा विवरण
नाम पद दल प्राप्त मत पूरा विवरण
शिवनारायण साह प्रमुख ३८८० पूरा विवरण
इन्दुदेवी यादव उपप्रमुख ३८५६ पूरा विवरण
नाम पद दल प्राप्त मत पूरा विवरण
हेमन्तकुमार बहडखेर अध्यक्ष २९४२ पूरा विवरण
तीर्थमाया मण्डल खत्वे उपाध्यक्ष २७४० पूरा विवरण
नाम पद दल प्राप्त मत पूरा विवरण
आतेशकुमार सिह प्रमुख ४५४७ पूरा विवरण
रंजुकुमारी साह तेली उपप्रमुख ३७२१ पूरा विवरण
नाम पद दल प्राप्त मत पूरा विवरण
मुक्तिनाथ चौधरी प्रमुख ५२७९ पूरा विवरण
विन्‍दाकुमारी पासमान उपप्रमुख ५०३६ पूरा विवरण
नाम पद दल प्राप्त मत पूरा विवरण
हेमायु हक प्रमुख ३१२८ पूरा विवरण
यसमिन सुलतान खातुन उपप्रमुख ३२३७ पूरा विवरण
नाम पद दल प्राप्त मत पूरा विवरण
शैलेशकुमार साह प्रमुख ५७२० पूरा विवरण
सरितादेवी यादव सिपालिया उपप्रमुख ५४१७ पूरा विवरण
नाम पद दल प्राप्त मत पूरा विवरण
बसन्तकुमार मिश्र प्रमुख ५०४२ पूरा विवरण
निरु पोखरेल उपप्रमुख ४७५८ पूरा विवरण
नाम पद दल प्राप्त मत पूरा विवरण
शम्‍भुप्रसाद यादव प्रमुख None पूरा विवरण
नाम पद दल प्राप्त मत पूरा विवरण
सतिशकुमार सिंह अध्यक्ष २९८७ पूरा विवरण
सुचिताकुमारी यादव उपाध्यक्ष २९९६ पूरा विवरण
नाम पद दल प्राप्त मत पूरा विवरण
हरेराम यादव अध्यक्ष ४०६८ पूरा विवरण
बेचनीकुमारी सरदार उपाध्यक्ष ३९३६ पूरा विवरण
नाम पद दल प्राप्त मत पूरा विवरण
दिपककुमार यादव अध्यक्ष ३०९१ पूरा विवरण
ममताकुमारी यादव उपाध्यक्ष २७८९ पूरा विवरण
नाम पद दल प्राप्त मत पूरा विवरण
सूर्यनारायण मण्डल अमात अध्यक्ष None पूरा विवरण
उषाकुमारी मण्डल उपाध्यक्ष १७१० पूरा विवरण
नाम पद दल प्राप्त मत पूरा विवरण
परमानन्द यादव अध्यक्ष ३५४५ पूरा विवरण
पुष्पमालाकुमारी मण्डल उपाध्यक्ष ३४५५ पूरा विवरण
नाम पद दल प्राप्त मत पूरा विवरण
दयानन्द गोईत अध्यक्ष २२३८ पूरा विवरण
रुवी गुप्ता उपाध्यक्ष १८०२ पूरा विवरण
नाम पद दल प्राप्त मत पूरा विवरण
लिलाम्बर यादव अध्यक्ष २१२४ पूरा विवरण
जञ्जिरादेवी यादव उपाध्यक्ष २०७८ पूरा विवरण
नाम पद दल प्राप्त मत पूरा विवरण
योगेन्द्रप्रसाद चौधरी प्रमुख २७७८ पूरा विवरण
कविताकुमारी सरदार उपप्रमुख २६०६ पूरा विवरण

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्